فروشگاه جدی الکترونیک

فروشگاه جدی الکترونیک در سال 1385 به منظور ارتقاء سطح صنعت الکترونیک کشور افتتاح و راه اندازی گردید . در سال 1394 اقدام به افتتاح دفتر بازرگانی در شهر شنزن کشور چین نموده تا در حداقل ترین زمان ممکن و در بالاترین کیفیت ممکن پس از تایید به کیفیت و قیمت توسط کارشناس دفتر چین تهیه و ارسال میگردد .